Vi gör allt vi kan för att komma i kapp

Insändare Först och främst vill jag verkligen beklaga den situation som uppkommit både för dig Veronica, men också för våra andra resenärer längs med sträckan Stockholm–Falun.

Under de senaste åren har vi sett en stor ökning av tågresandet i hela Sverige, vilket också lett till att vi under fjolåret slog nytt resanderekord med nära 32 miljoner resenärer. För att möta den ökande efterfrågan kör vi fler avgångar än någonsin tidigare, och utnyttjar våra tåg maximalt. En direkt konsekvens av detta blir att vi inte har lika stora reserver när problem uppstår, en annan är att slitaget också blir större. Alternativet för oss hade varit att köra färre tåg under hela året och därmed ha ett större antal reservtåg, men detta skulle också bidra till minskad kapacitet och färre tåg på en linje som Stockholm–Falun där trycket redan är stort.

Inom SJ pågår det just nu ett hårt och intensivt underhållsarbete där vår personal tillsammans med våra underhållsleverantörer jobbar dygnets alla timmar för att så snabbt som möjligt komma till rätta med den rådande situationen. Men trots att vi ökat bemanningen och antalet skift vid våra verkstäder räcker inte kapaciteten till. Vi prioriterar nödvändigt underhåll och gör allt för att hitta lösningar som ytterligare kan bidra till att ytterligare öka vår redan höga verkstadskapacitet.

Följden av detta har blivit att vi sedan en tid tillbaka tvingats minska antalet tåg längs med Dalabanan, något som totalt berört fyra av våra tidigare avgångar. Till dess att vi återigen är i fas med underhållsarbetet kommer vi fortsätta köra med ett färre antal tåg på sträckan. Fram till dess hänvisar vi istället våra berörda resenärer vidare till närliggande avgångar. Men vi sätter också in anslutande ersättningsbussar mellan Avesta Krylbo–Hedemora–Säter–Borlänge, för de av våra resenärer som reser med avgång 16:46 från Stockholm till Falun.

Låt mig vara väldigt tydlig, från SJ:s sida vill vi inget hellre än att köra så många tåg och resenärer som möjligt. Men trots att vi gör precis allt vi kan för att lösa fordonsituation, kommer det ta tid att komma i kapp med det nödvändiga underhållsarbetet.
insändare