Jagar final – och cupseger i ett tredje land
eller