Vinstlyft för Betsson – höjer utdelningen

Betssons intäkter landade på 1.436,6 Mkr vilket kan jämföras med 1.256,4 Mkr under det fjärde kvartalet 2017. Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent. 

”För tredje kvartalet i rad levererade Betsson ”all-time high”, avseende både intäkter och rörelseresultat, vilket visar att 2018 är en tydlig vändpunkt. Jag är glad och stolt över hur vi lyckats visa resultat från vår ”Back on track” plan under hela året”, säger Pontus Lindwall, vd för Betsson, i rapporten. 

Spelbolagets intäkter från sportboken kom in på 341,4 Mkr vilket var en minskning på 5 procent jämfört med de 359,3 Mkr bolaget redovisade under det fjärde kvartalet 2017.

Resultatet efter skatt landade på 313,6 Mkr vilket var ett lyft på 58 procent jämfört med de 198,9 Mkr bolaget redovisade under det fjärde kvartalet 2017.

När det kommer till den svenska marknaden pekar Pontus Lindwall på att den största utmaningen inför omregleringen var de tekniska kraven som skulle implementeras.

”Med nya stora aktörer på den svenska marknaden för online kasino förändras marknadsförutsättningarna och vi förväntade oss en påverkan inom segmentet. Dessa faktorer, tillsammans med högre bonuskostnader, har inneburit en utmanande start på året i Sverige även om kundaktiviterna är i linje med våra förväntningar”, skriver Pontus Lindwall i rapporten. 

”Vi bedömer att marknaden långsiktigt fortsätter att växa och vi är positiva till att tillväxten sker på reglerade marknader”, fortsätter han. 

Betssons dagliga intäkter under det första kvartalet 2019, till och med den 10 februari, var 10 procent, 8 procent organiskt, högre än de genomsnittliga dagliga intäkterna under det första kvartalet 2018. 

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,89 kronor per aktie vilket kan jämföras med 2,84 kronor per aktie i fjol.