Märkligt uttalande om Katedral

“Det har utvecklats en kultur, som är helt oacceptabel när man hanterar skattebetalarnas pengar. Den egna kulturen är i strid med kommunens värdegrund, vilket vi ser som mycket allvarligt.” Så säger kommundirektör Paul Håkansson i ett uttalande.

Mot bakgrund av den senaste tidens händelser rörande Katedralskolan är det på sin plats att en mer nyanserad bild av skolans verksamhet kommer fram. Katedralskolan är en gymnasieskola med omkring 120 anställda och 1 250 elever. Det är en av Sveriges mest populära skolor som år efter år har fler sökande än platser och där elever efter avslutad utbildning enligt alla undersökningar är väl förberedda för vidare studier.

LÄS ÄVEN: “Fler än chefen är inblandade”

Det är också en populär och eftertraktad arbetsplats. Har man väl fått anställning på Katedralskolan då blir man gärna kvar. Detta trots hög arbetsbelastning och höga krav från elever, föräldrar och medarbetare. Katedralandan, där vi jobbar med och för varandra, gör såväl elever som medarbetare stolta över att få vara del i denna organisation.

Vi vet genom lång erfarenhet att ämneskunskaper och medmänsklighet inte enbart utvecklas i klassrummet, utan fördjupas och får luft under vingarna genom möten med andra människor och kulturer.

LÄS ÄVEN: Chef stängs av efter omfattande fel

Därför har vi under många års tid arbetat hårt med internationalisering och utbyte. Skolan har om och om igen uppmärksammats för arbetet med dessa möten. Att dessa utbyten dessutom leder till mycket goda språkkunskaper vittnar den senaste Språkolympiaden om, där våra elever i samtliga språk återigen är främst i landet.

Vi som jobbar på Katedralskolan har mycket stort förtroende för vår ledning – som i sin tur har stor tillit till oss som personal. Vi samverkar och drar mot samma mål: att ge den bästa möjliga gymnasieutbildningen för våra elever. Det gör att det hittills har varit både lärorikt och lustfyllt att arbeta här.

Vi är därför både förvånade och bestörta över hur denna granskning av ekonomistyrning går till. Förvånade därför att vi aldrig kunnat tro att en ledning för en så stor, modern och välmående kommun som Linköping skulle kunna gå ut i media och berätta om upptäckter och ansvariga personer, innan en utredning är färdig och avslutad. Bestörta därför att bilden som ansvariga valt att dela med media och med kommunens invånare är onyanserad och inte särskilt rättvis.

Att Paul Håkansson pratar om en kultur som strider mot kommunens värdegrund, är ett tämligen märkligt uttalande då utredningen inte är klar. Den stolthet vi upplever när vi dagligen möter våra elever, och den arbetsglädje som präglar våra veckor har skjutits i sank. Man kan fråga sig om kommunens kärnvärden lojalitet, empati, ansvar och närhet verkligen står i fokus när det gäller hur detta ärende sköts.

Enskilda medarbetare på vår enhet kan självklart ha begått fel. Vid nagelfarande av vilken större verksamhet som helst kommer fel att upptäckas och vi välkomnar en genomlysning av verksamheten. På Katedralskolan vill vi göra rätt – gör vi inte det behöver vi få utbildning och tydliga instruktioner, inte en offentlig dom innan utredningen är färdig.

Det blir dessutom olyckligt när invånarna i Linköpings kommun serveras uppfattningen att vi på Katedralskolan inte respekterar allmänna medel och skattebetalarnas pengar. Katedralskolan uppvisar ett överskott år efter år. Efter det senaste bokslutet med 1,8 miljoner kronor. Att Katedralandan och den kultur vi står för på vår skola på något vis skulle vara i strid med kommunens värdegrund är oss helt främmande.

Cecilia Helber

gymnasielärare i svenska/engelska

Frida Hill

gymnasielärare i svenska/psykologi

Karl Wedin

gymnasielärare i historia/samhällskunskap
katedralskolan

linköpings kommun