Räntor & valutor: Kronförstärkning efter Riksbanksbesked

Riksbanken lämnade reporäntan och räntebanan oförändrade och meddelade samtidigt att mandatet för att snabbt kunna intervenera på valutamarknaden inte förlängs ytterligare.

Kronan stärktes efter beskedet och vid svensk stängning summerades nettorörelsen till en förstärkning med 7 öre mot dollarn och euron till 9:22 respektive 10:42 jämfört med tisdagens svenska stängning. 

“Direktionen förlängde inte valutamandatet vilket är en hökaktig signal som ligger bakom kronförstärkningen”, skrev Swedbank i en kommentar.

Claes Måhlen, chefsstrateg på Handelsbanken, skrev att icke-förlängningen indikerar en fortsatt rörelse bort från fokus på krona och mindre oro för en snabb förstärkning.

Riksbanken noterade att konjunkturutvecklingen i Sverige och omvärlden har gått in i en fas med lägre tillväxt. Även om tillväxten dämpas är konjunkturen fortsatt stark. Förutsättningarna för att inflationen ska vara kvar nära 2 procent kommande år har inte förändrats i någon större utsträckning.

“Även om indikatorer pekar på att stämningsläget hos hushåll och företag har dämpats i Sverige kvarstår bilden av en stark svensk konjunktur. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit lite starkare än väntat och arbetslösheten är den lägsta på ett decennium. Såväl inflationen som inflationsförväntningarna har etablerats kring 2 procent”, skrev Riksbanken.

Nomura skrev i en kommentar att Riksbanken var mindre duvaktig än marknaden hade räknat med. 

“Även om rapporten noterade att den globala ekonomin har trätt in i en period med lägre tillväxt och upprepade behovet att penningpolitiken går försiktigt framåt lämnades Riksbankens räntebana oförändrad”, skrev banken.

Nya Zeelands centralbank lämnade som väntat sin styrränta oförändrad under natten mot onsdagen, men budskapet var lite mindre duvaktigt än väntat.

Centralbankchefen Adrian Orr sade vid en pressträff att styrräntan kommer att förbli oförändrad under 2019 och 2020 eftersom dämpad inflation gör att den stöttande policyn behöver fortsätta.

Orr noterade att penningpolitiken skulle kunna lättas ytterligare, vilket innebär en återgång till den guidning som signalerades för större delen av förra året, innan den uttalade referensen till en räntesänkning släpptes i november månads uttalande. Investerare har sedan november trott på en räntesänkning med 25 punkter i slutet av 2019 på grund av tecken på att ekonomin förlorar momentum och efter att arbetslösheten ökat mer än väntat.

“Riktningen för vår nästa ränteåtgärd kan bli upp eller ner. Vi kommer att hålla styrräntan på en expansiv nivå under en avsevärd period”, sade centralbankschefen.

Landets valuta, kiwi-dollarn, stärktes med 1,3 procent mot dollarn sedan investerare justerat sina förväntningar om att en räntesänkning skulle kunna komma senare i år.

Brittisk inflation var 1,8 procent i januari och föll därmed under Bank of Englands mål på 2 procent för första gången på två år. 

Enligt Reuters analytikerenkät väntades en inflation på 1,9 procent. 

Dr Jason Lennard, seniorekonom vid NIESR, skrev i en kommentar att baserat på en analys av 135.000 varor och tjänster som ingår i korgen var disinflationistiskt tryck utbrett. 

Nedgången i inflationstakten kan inte heller förklaras av engångsfaktorer, skrev han.

Fedchefen i Atlanta, Raphael Bostic, sade på onsdagen att Fed behöver avvakta och se hur ekonomin utvecklas och se till att inte gå för fort fram så att de hämmar ekonomin. Fed kan ta tid på sig för att komma till en neutral nivå.

Bostic noterade att inbromsningen i Kina är betydande, liksom inbromsningen i euroområdet. Det finns osäkerhet om handeln med Kina och omförhandlingen av Nafta är en risk. Däremot väntas inte shutdown påverka så mycket, även om det adderar lite osäkerhet på marginalen.

På temat shutdown rapporterades att president Donald Trump avser skriva under den överenskommelse som arbetats fram mellan partierna i kongressen för att undvika en ny nedstängning av federal verksamhet i slutet av veckan. 

Vita husets talesperson Sarah Huckabee Sanders sade i en intervju med Fox News att det återstår att se hur den slutgiltiga överenskommelsen ser ut innan Trump godkänner det. 

Den nu föreslagna överenskommelsen innehåller 1,3 miljarder dollar för en barriär längs muren mot Mexiko. Enligt Huckabee Sanders finns det alternativa sätt för Donald Trump att hitta finansiering för muren, hon nämnde dock inte om ett av dessa var att utlösa nödtillstånd. Ett förslag som väntas möta starkt motstånd även bland republikaner i kongressen om det skulle bli aktuellt.

Dollarn stärktes på onsdagen efter att ha tappat en aning på tisdagskvällen sedan Donald Trump sagt att han kan tänka sig att flytta fram datumet för höjningen av tullar på kinesiska varor.

USA har tidigare hotat med att höja tullarna på kinesiska varor för 200 miljarder dollar från 10 till 25 procent om länderna inte kommit överens om ett nytt handelsavtal innan den 1 mars.

“Om vi är nära ett avtal och vi tror att det kan bli av kan jag tänka mig att låta det vara ett tag”, sade Donald Trump på tisdagen.

USA:s finansminister Steven Mnuchin och handelsrepresentant Robert Lighthizer befinner sig för närvarande i Peking för förhandlingar med kinesiska motparter.

Vid svensk stängning handlades dollarn vid 110:79 mot yenen och 1:13 mot euron.

Räntan på den amerikanska tioåringen hade stigit 2 punkter till 2,70 procent jämfört med tisdagens svenska stängning.