Så ska nya ”spionfartyget” se ut – utrustas i Karlskrona

När ”spionfartyget” HMS Orion från 80-talet ska ersättas byggs det i Polen och utrustas i Karlskrona. Nu visar Försvarets radioanstalt (FRA) för första gången hur det ska se ut.

Det är i FRA:s årsrapport för 2018 som det nya signalspaningsfartyget visas på bild. Fartyget ska ta över efter HMS Orion, som brukar ”spionera” – samla in och kartlägga information om radiosignaler i sydöstra Östersjön – men som anses ålderstiget.

Ersättaren, som ska vara helt klar 2020, kostar, som BLT tidigare berättat, 730 miljoner kronor och byggs just nu på polska varvet Nauta i Gdynia – en underleverantör till Saab. I somras skedde kölsträckningsceremonin.

Under våren 2019 ska sjösättning ske och varvet kommer då att göra fartyget klart för leverans. Inredning och nödvändiga sjötester görs innan hon går till Karlskrona senare under året. Väl i Karlskrona kommer installation av signalspaningsutrustningen att påbörjas.

Enligt FRA:s årsberättelse kommer fartyget att blir större än Orion – cirka 2 300 tons deplacement jämfört med 1 400 och 71 meter jämfört med 60, enligt Dagens nyheter – och få mer avancerad spaningsutrustning.

HMS Orion sjösattes 1984 och har vid flera tillfällen moderniserats på varvet i Karlskrona.

LÄS MER: Saab väljer polskt varv