Hamnarbetarförbundet varslar om att gå i strejk

Bakrunden till konflikten mellan Hamnarbetarförbundet, med 1 300 medlemmar, och Sveriges hamnar är flera decennier gammal. 1972 bröt sig Hamnarbetarförbundet ur Transport och blev därmed utan kollektivavtal. Sedan 1980 har man dock följt en praxis där Hamnarbetarförbundet deltog i förhandlingar och utsåg egna skyddsombud men avtalen tecknades av Transport, skriver DN.

Svenska Hamnar tog dock beslut om en ny praxis i april. Det innebär att fackförbund utan avtal inte längre får ha skyddsombud och har utlöst förhandlingarna. Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal, medan Svenska Hamnar vill att de ansluter sig till Transports avtal, skriver DN. I så fall anser Hamnarbetarförbundet att de inte skulle kunna påverka innehållet.

Därför kommer Hamnarbetarförbundet att varsla om strejk under måndagen, skriver Eskil Rönér på DN Debatt. Om den blir av kommer arbetet att stoppas i Umeå, Karlshamn, Helsingborg och Halmstad den 23 januari.

”Sveriges Hamnars policy innebär att över hundra valda skyddsombud runtom i landet har fråntagits sina mandat för att de tillhör ‘fel’ fackförbund. När det sker en olycka i hamnarna blir det ofta dramatiskt. Så när skyddsronder och riskanalyser slarvas bort eller genomförs i hemlighet av någon som inte känner till den aktuella verksamheten, är det våra medlemmar och kollegor som betalar priset”, skriver Eskil Rönér i debattartikeln.