De tjänar mest – fem år efter examen

2 000 nior har beslutsångest just nu.

Det är dags att välja program till gymnasiet.

För alla som vill tjäna pengar bara några år efter examen – här är jobben.

Det är praktiska program som gäller om du vill ha ett jobb direkt efter gymnasiet. De som tjänar bäst, fem år efter examen, är elever som gått på Väggaskolans energiprogram (årslön: 295 955 kr), följt av samma skolas byggprogram (292 629) kr). Trea på listan över bäst årslöner fem år efter examen är Elprogrammet, Nordenbergsskolan, Olofström (284 025 kr).

Tio år efter examen toppas lönelistan av Elprogrammet, Törnströmska gymnasiet (361 869 kr), följt av Naturvetenskapligt program, Nordenbergsskolan (353 618 kr) och ett specialutformat program som TIME-gymnasiet i Karlskrona hade för ungefär tio år sedan (328 773 kr).

– Att välja rätt gymnasieprogram är både viktigt och svårt. Vi vill ge fakta som gör valet lättare. Det finns många program att välja mellan, men alla leder inte till jobb eller bra förutsättningar för vidare studier. Många yrkesprogram leder till både goda möjligheter att få jobb och en bra lön, säger Carina Centren, regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge.

Det är stora skillnader i arbetslösheten efter olika program i Sverige. Resultaten varierar från program där knappt en av tjugo varit arbetslösa under sina första fem yrkesår till gymnasieprogram där över 90 procent har haft perioder av arbetslöshet.

Nu har Svenskt Näringsliv lanserat Gymnasiekvalitet.se. De hoppas att detta blir en guide till ett mer genomtänkt gymnasieval.

Utbudet är stort och det är inte alla program som leder till jobb eller bra förutsättningar för vidare studier. Tanken är att informationen ska hjälpa elever och föräldrar att jämföra och välja det program som passar bäst och som ger bäst förutsättningar för jobb eller fortsatta studier, skriver Svenskt Näringsliv i ett pressmeddelande.

Gymnasiekvalitet.se

På Gymnasiekvalitet.se presenteras följande mått på hur gymnasieprogrammens elever klarar sig på arbetsmarknaden:

Andel som varit arbetslösa.

Andel som har jobb.

Vad de tjänar i dag.

Uppgifterna finns redovisade fem år och tio år efter att eleverna lämnat gymnasiet.

På sajten redovisas också hur det går i skolan för eleverna på de olika programmen.

Uppgifterna om alla program och gymnasieskolor på Gymnasiekvalitet.se har samlats in och bearbetats av Statistiska Centralbyrån. Gymnasieskolans program och skolors organisation har ändrats i viss utsträckning de senaste åren. Vissa program har tillkommit och andra har lagts ned. Från och med läsåret 2011/2012 gäller en ny läroplan och i och med det modifierades i vissa fall namnen på programmen och kursplanerna justerades. Därför behöver man värdera vad statistiken om tidigare årskullar säger om dagens programutbud från fall till fall.