Danske Bank: Penningtvättskandalen tynger den svenska verksamheten

Penningstvättshärvan inom Danske Bank hotar att skada bankens verksamhet även på den svenska marknaden. Det säger bankens Sverigechef Berit Behring i en intervju med Bloomberg News.

”Tyvärr har det skadat marknadens förtroende även här i Sverige”, säger hon till nyhetsbyrån.

Enligt Sverigechefen kan kundkretsen minska i och med en sviktande lojalitet till följd av oro för utfallen av en rad pågående utredningar kring härvan.

Bloomberg News uppskattar bruttoförtjänsten från penningtvätten till 1,7 miljarder danska kronor, vilket förväntas leda till dryga böter från det amerikanska justitiedepartementet på uppemot det dubbla bruttovinstbeloppet.

Därtill har den uppmärksammade skandalen försämrat Danske Banks hållbarhetsrating, vilket har påverkat beteendet hos institutionella investerare, enligt Sverigechefen. 

Berit Behring spår ändå att banken kommer att behålla sin årliga tillväxttakt om 10 procent och fortsätta att öka sin andel av utlåningen som i dagsläget ligger på 5,8 procent. Inom bolån har Danske Bank de senare åren tagit omkring 8 procent av nya lån i Sverige.