Allt fler klagar på byggjobb i hemmet

  • I fjol gjordes över 2 100 anmälningar till ARN gällande bostäder. Bland annat hantverkartjänster såsom VVS- och elinstallationer, målning och ombyggnationer.
    Foto: Pontus Lundahl/TT

  • Foto: Pontus Lundahl/TT

1/

En ny värmepump som inte fungerar, fel lutning på badrumsgolvet eller läckor i nydragna vattenledningar. Allt fler svenskar anmäler hantverkare, entreprenörer och leverantörer som använts för renoveringar och förbättringar i hemmet.

Antalet ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden har ökat med 67 procent de senaste fem åren.

— Antalet anmälningar som hamnar på vår avdelning bostad ökar igen, efter att avdelningen haft en lite minskad inströmning under 2017. Anmälningarna rör allt från uppförande av hus till byggandet av en garderob och köp av larm, säger Elin Envall, beredningsjurist på Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Anledningarna till den ökade mängden anmälningar kan vara flera. Svenskar lägger mycket pengar på att bygga om och inreda sina bostäder.

Svenskar i topp

Enligt en internationell undersökning som företaget Houzz.se gjorde 2017 ligger svenskarna i topp när det gäller att renovera. Men nya regler för företag kan också bidra till att antalet anmälningar ökar.

— Företag som hamnar i en tvist har en skyldighet att upplysa konsumenterna om möjligheten att vända sig till ARN, säger Elin Envall.

Under 2018 gjordes 2 122 anmälningar till ARN. Det är en ökning med mer än 500 ärenden jämfört med 2017. Backar man ytterligare några år blir trenden tydlig. 2013 inkom 1 269 ärenden till ARN bostadsavdelning. Årets siffra innebär alltså en ökning med 67 procent de senaste fem åren.

Hälften fick rätt

Av de anmälningar som avgjordes av ARN förra året föll 53 procent ut till konsumentens fördel. Det finns hjälp att få för den som är missnöjd med det arbete en hantverkare har utfört eller som anser att entreprenören inte håller sig till överenskomna avtal. Likaså för den som fått produkter som inte håller som förväntat.

— Ta reda på dina rättigheter. Vi kan inte ge råd, men du kan vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till “Hallå konsument”, säger Elin Envall, som fortsätter:
— Framför dina krav till entreprenören. Om företaget säger nej till dina krav eller inte svarar inom skälig tid har du möjlighet att skicka in en anmälan till ARN.

Och den gyllene regeln:

— Tänk på att alltid ha skriftliga avtal.

Fakta: Fler klagar till ARN

Inkomna ärenden till avdelningen bostad hos Allmänna reklamationsnämnden

År Antal ärenden

2008 1 428

2009 2 035

2010 1 345

2011 1 312

2012 1 537

2013 1 269

2014 1 255

2015 1 486

2016 1 795

2017 1 605

2018 2 122

Källa: Allmänna reklamationsnämnden