Utredaren: Tveksam till slopad straffrabatt

I dag får en 15-åring en femtedel så långt fängelsestraff som en vuxen skulle fått för samma brott. En 18-åring får hälften så långt och det är först när personen fyllt 21 som fängelsestraffet blir lika långt för alla. 

Men mot bakgrund av den grövre gängbrottsligheten vill regeringen slopa straffrabatten. Om två veckor presenteras utredningen för förslaget– men Riksåklagaren Petra Lundh som leder utredningen är tveksam till om det får någon effekt.

– Det är många ungdomar som begår brott. Åldern 18-20 år är den mest brottsaktiva i åldern. Men de allra flesta begår bara något enstaka brott och efter det rättar de in sig i ledet, säger hon i P1:s ”Lördagsintervju”.

Utredaren tveksam till slopad straffrabatt

– Så finns det ett litet fåtal som begår väldigt många brott. Då är jag inte säker på att det hjälper att låsa in dem. 

Regeringen vill att straffrabatten ska avskaffas för personer i åldern 18 till 20 år. Regeringen hänvisar till den organiserade brottsligheten som ökat och där allt fler av gärningspersonerna är yngre män.

– Jag har ju gått in i det här med öppna ögon och jag inser att det här är svåra frågor och man kan se det här på olika sätt, säger Petra Lundh i intervjun. 

Kan få kortare straff – trots slopad straffrabatt

Petra Lundh har tidigare berättat att även om straffrabatten slopas så kommer yngre människor dömas till kortare fängelsestraff än personer över 20 år. 

– Det finns en bestämmelse som tar sikte på bristande utveckling eller bristande omdömesförmåga. Den används inte i dag när det gäller ungdomar eftersom där finns det en generell reduktion, har hon tidigare sagt till Ekot. 

– Man kommer i så fall att titta på om handlandet har haft samband med bristande omdöme och bristande utveckling.