Långt kvar till jämställd skogssektor

Jämställdheten i skogssektorn utvecklas långsamt och backar till och med på vissa områden, visar en utvärdering från Skogsstyrelsen. För att snabba på utvecklingen lägger de fram 30 förslag på åtgärder.

Andelen kvinnor som arbetar med skogsarbete inom det storskaliga skogsbruket har minskat, visar Skogsstyrelsens utvärdering.
Andelen kvinnor som arbetar med skogsarbete inom det storskaliga skogsbruket har minskat, visar Skogsstyrelsens utvärdering. FOTO: Skogsstyrelsen

2011 sjösatte skogsnäringen en jämställdhetsstrategi för att öka konkurrenskraften. Nu, sju år senare, har Skogsstyrelsen gjort den första större utvärderingen för att se hur satsningen slagit ut. 16 olika indikatorer har utvärderats och slutsatsen blir att arbetet med jämställdhet går alldeles för sakta. I bara fem av de 16 områdena har det gått tydligt framåt och för fyra områden har utvecklingen gått bakåt.

”Det är bra att vi gått framåt på en del områden, men samtidigt visar utvärderingen tydligt att det sammantaget går alldeles för trögt. Därför lägger Skogsstyrelsen i dag fram en mängd åtgärdsförslag som vi hoppas har den skärpa som krävs för att fungera som ett stöd för hela sektorn att nu ta stora kliv framåt”, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör, i en kommentar.

Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. FOTO: Ulf Aronsson

Områden som utvecklats mot större jämställdhet är till exempel andelen kvinnor som antagits till Skogsmästarprogrammet, andelen kvinnliga forskare vid fakulteten för skogsvetenskap vid SLU samt andelen kvinnor som antagits till Skogs & Träprogrammet vid Linnéuniversitetet.

Andelen kvinnor som äger mer än 50 hektar skogsmark har däremot backat rejält och andelen kvinnor som arbetar med skogsarbete inom det storskaliga skogsbruket har också minskat. Minskat har också jämställdheten gjort bland ägare av mindre än 20 hektar skogsmark, detta eftersom andelen kvinnor ökat från 50 till 70 procent.

Bara fem av de 16 undersökta områdena har tydligt gått mot ökade jämställdhet, och för fyra går det bakåt.
Bara fem av de 16 undersökta områdena har tydligt gått mot ökade jämställdhet, och för fyra går det bakåt. FOTO: Skogsstyrelsen

Ta fram en nationell avsiktsförklaring för skogsbruket med gemensam bild över läget och konkreta mål.

Skapa ett nationellt och regionala samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn.

Höj statusen på jämställdheten genom att avsätta tillräckligt med resurser i form av tid och budget för jämställdhetsarbetet.

Sammanställ en statistikbank där skog och skogsbruk redovisas ur ett jämställdhetsperspektiv.

Fortsatt och fördjupad forskning kring uppropen och berättelserna i sociala medier under #metoo och #slutavverkat.

Ställ högre krav på lärare och ledning på de skogliga lärosätena.

Utarbeta ett index som på ett objektivt sätt redovisar hur skolorna arbetar och lyckas med sitt jämställdhetsarbete.

Utveckla och stötta nätverken för kvinnliga skogsägare.