Opec har nått avtal – oljepriset stiger

Som tidigare rapporterats av Reuters kommer Opec-länderna att dra ned sin produktion med cirka 0,8 miljoner fat per dag, medan länder som inte ingår i Opec gör en produktionsminskning med ungefär 0,4 miljoner fat per dag.

Enligt en Opec-delegat har Ryssland godkänt Opecs avtalsförslag, och även Iran ska nu stå bakom avtalet efter att ha fått det undantag från produktionssänkningen som man krävt, rapporterar Bloomberg.

Irans medverkan i avtalet har varit helt avhängigt detta undantag, vilket var skälet till att torsdagens möten avslutades utan att kartellens medlemmar lyckats nå en överenskommelse.

Det återstår att se om även Nigeria och Libyen har fått undantag, som vid tidigare sänkningar.

Uppgifterna får priset på Brentolja att lyfta med omkring 4 procent vid klockan 15.15 på fredagen.

En delegat uppger samtidigt att parterna har enats om att produktionssänkningarna ska utvärderas i april, enligt Bloomberg.

Förenade Arabemiratens energiminister Suhail al-Mazrouei säger att Opec och dess externa partners kommer att fortsätta sitt samarbete, och hoppas att det kommer bestå i flera år framöver, enligt Energy Intelligence.

Några detaljerade siffror över respektive lands sänkningskvot kommer dock inte att offentliggöras, säger en delegat till Bloomberg.