Kyrkoherden: Limhamns beslut att sluta twittra

Limhamns kyrka har under åren varit ett både omtyckt och omstritt konto på Twitter. Nu väljer församlingen att lämna det sociala mediet.

Uppdaterad

Så här lyder avskeds-tweeten: 

Kära twitter,

Har vi sårat någon ber vi om ursäkt, det har aldrig varit vår mening. Vår mening har varit att på vårt sätt tala om Jesus Kristus. Nu lämnar vi arenan. Tack för engagemang, glädje och debatt.

Gud välsigne er!

Jonas Persson, församlingsherde.

Den senaste twitterstormen handlade om att  Limhamns kyrka  i en twitterkalender skrev: ”Kungörelse! Jesus från Nasaret har nu utsett en av sina efterträdare, nämligen Greta Thunberg.” Ett ordval som väckte starka reaktioner. 

Nu stängs alltså Twitter-kontot ner. 

– Jag ger inga kommentarer. Jag fullt nöjd med det vi har gjort och står för det, säger Jonas Persson till Kyrkans Tidning.

Församlingen har genom åren fått både uppskattning och kraftig kritik för sitt twittrande, som ofta omfattat tydliga ställningstaganden i olika frågor.  Efter beslutet att återinviga regementet P 18 på Gotland  publicerades till exempel en serie tweets, med budskapet ”när ska människan lära sig att krig aldrig är en bra lösning?” och där Region Gotland  ansågs använda ”krigsretorik”.

Blåsväder blev det också kring tweeten om en tidigare finansministers omskrivna uppträdande på en privat fest : “Erbjudanden från Svenska kyrkan om samtalshjälp gäller också Anders Borg”.

Kontot Limhamns kyrka har hanterats av flera personer, men församlingsherden Jonas Persson har fungerat som ansvarig. Om kritiken mot att kontot är för “politiskt” har han tidigare i veckan sagt till Kvällsposten: 

 – Vårt verksamhetsråd har fattat beslutet att vår Twitterkonto är en del av vår missionsstrategi. Och då måste man tala missionsprovinsens, i det här fallet Twitters, språk. Det handlar om twister, det handlar om ironier och att tänja på det. Ibland blir det fel, för det går snabbt.

Kyrkoherden: Ingen order från mig

Per Svensson är kyrkoherde i Malmö pastorat. Han berättar att frågan om Limhamns kyrkans Twitterkonto har tagits upp i ledningsgruppen, men att beslutet om att lägga ner vilar på församlingen.

– Vi har fått samtal kring detta, men det är Limhamn själva som har kommit fram till att upphöra med det här, säger Per Svensson, kyrkoherde i Malmö pastorat.

– Jag twittrar inte själv.

Många skriver på sociala medier att det är du som har beslutat att de ska sluta. Stämmer det?

– Jag säger det klart och tydligt: det finns inga order eller direktiv varken från mig eller ledningsgruppen – inget sådant från vår sida.

Har du eller någon annan från ledningsgruppen utanför mötesrummen uttryckt ett önskemål om att de bör sluta Twittra?

– Det kommer jag inte kommentera.

Kontot har många följare och får många positiva kommentarer. Men det har också fått skarp kritik och orsakat flera kontroverser – nu senast Greta Thunberg som Jesus efterträdare.

Är kritiken berättigad?

– Om man skriver om Jesu efterträdare får man räkna med att det tar skruv, säger Per Svensson.

– Jag tror inte att Twitter ger utrymme för semantiskt finlir. Det har ett eget liv, och det är svårigheten med mediet, säger han.

Limhamns kyrka har många följare (3761) och stor spridning, och många skriver att de uppskattar att de sticker ut hakan. Går Svenska kyrkan i Malmö miste om något nu när de slutar twittra?

– Kyrkan har ett profetiskt uppdrag, och det är viktigt att vi tar det och inte blir en del av etablissemanget. Men man måste vara noga med hur man tar detta profetiska uppdrag. Det handlar inte bara om vad man säger, utan också hur det uppfattas. Det är svårt, och det har man nog inte räknat med.

­– Samtidigt ska man inte vara menlös. Det finns ingen anledning att inte vara tydlig och spetsig. Men det är inte lätt, är en slutsats man kan dra.

– Detta är svårigheten: när jag tittar på kommentarerna som finns finns det dem som säger att ”nu går jag med i kyrkan” och dem som säger att ”nu går jag ur”. Man kan aldrig tillfredsställa alla.

Hur tycker du att Limhamns kyrka har skött den balansgången?

– En del saker har varit bra och tänkvärda – en del har orsakat en väldig storm. Det visar på svårigheten.