Första triangelbytet av njurar i Sverige

Triangelbyte av lägenheter har nog de flesta hört talas om. Nu kan man göra ungefär samma sak, fast med njurar.

– Njurarna skickas med akuta transporter fram och tillbaka mellan våra sjukhus här i landet och det har gått väldigt bra, allting fungerade precis som vi hade tänkt oss, säger Lars Wennberg, överläkare och patientflödeschef på njurtransplantationsverksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

Tre njurar, sex operationer

Om anhöriga till njursjuka vill donera en av sina njurar, så måste mottagaren och donatorn vara immunologisk kompatibla, annars blir det ingen organdonation. Ungefär en tredjedel av alla donatorer är inkompatibla med den mottagare som de vill donera till. Men i det här projektet har man lyckats sammanföra tre inkompatibla par. Parallellt genomfördes sex operationer. De anhöriga donerade varsin njure som gick vidare till en av de tre njursjuka. 

– Tidigare har vi behövt tacka nej till erbjudandet om en donation om paren varit inkompatibla. Vi har då behövt hänvisa patienten till väntelistan för att få en njure av en avliden person. Det har varit ett stort problem, säger Lars Wennberg.

Projekt som räddar liv

Att landets fyra transplantationsenheter nu lyckats genomföra ett nationellt triangelbyte av njurar är goda nyheter för de 650 svenskar som i dag väntar på en ny njure.

– På sikt tror jag att det här kan få en signifikant påverkan på väntelistan. Det här är ett projekt som räddar liv, säger Lars Wennberg. 

Njurbytesprogrammet bygger på en matematisk algoritm som tagits fram vid Lunds universitet. Principen bygger på den matchningsteori som fick Nobelpriset i ekonomi 2012.

– Det är i princip samma sak rent teoretiskt. Man kan jämföra njurbyten med program där man matchar ihop lägenheter med sådana som vill bo där. Det är egentligen samma sak, man har en resurs som är inte är utnyttjad och man har ett behov. Det gäller bara att de hittar varandra, säger Lars Wennberg.