Värvningssnack i senaste Istid

ANMÄL TILL PRESSOMBUDSMANNEN

Norran följer självklart de etiska regler som finns samlade i ”Spelregler för press, radio och TV”. Det är en samling regler som tagits fram gemensamt av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion.

Det innebär inte i första hand att vi formellt är bundna till en strikt regelsamling. De pressetiska reglerna ska istället utgöra grunden för en ”ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften”, som det står skrivet.

I Norrans publicistiska uppdrag ingår att informera, rapportera och kritiskt granska. Det ligger i sakens natur att en del av det vi berättar inte kommer att uppskattas av alla. Vissa kan till och med uppleva att de lider skada av en publicering.

Om du upplever att du lidit en otillbörlig publicitetsskada ber jag dig att omedelbart ta kontakt med vår nyhetsdesk på 0910-578 00 eller redaktion@norran.se.

Vill du ha en pressetisk prövning av en publicering som Norran har gjort så kan du också göra en så kallad PO-anmälan.

Så gör du en PO-anmälan

Om du personligen upplever dig kränkt av en publicering på norran.se eller i Norran kan du anmäla tidningen till Allmänhetens Pressombudsman.
Det innebär vanligen att du är namngiven eller på annat sätt utpekad i publiceringen.
Publiceringen ska inte vara äldre än tre månader, såvida inte särskilda skäl föreligger.

Anmäler gör du enklast via Allmänhetens Pressombudsmans webbformulär. Du kan också mejla till po@po.se eller skriva till PO, Box 223 10, 104 22 Stockholm.