Stoppa droghandeln – inte plankare

Återigen väljer polisen att jobba åt ett privat företag för att säkra deras intäkter. I samarbete med Arriva och ISS genomför polisen just nu kontroller på bussar i Järvaområdet.

I utsatta delar är kollektivtrafiken helt nödvändig för att bryta segregationen och för att möjliggöra att dess invånare blir en del av samhället. Med bussar kan folk ta sig till arbetsförmedling, jobb, skola, vård och vänner och vara en del av samhället istället för att isoleras i förorten. Men många har inte råd med det allt dyrare SL-kortet, och att resa utan biljett är därför särskilt vanligt i dessa områden.

Polisen får kritik för att de inte kommer när folk ringer. Men enligt poliserna vid kontrollen har de gott om resurser till att leta plankare på bussarna. Det är förstås lättare att stå i solen med plankare än att utreda riktiga brott.

Att polisen genomför biljettkontroller och därmed jobbar gratis åt de privata företagen ISS och Arriva är ungefär som att de skulle stå och riva biljetter på Gröna lund för våra skattepengar. Om man på allvar vill minska konflikterna i kollektivtrafiken är det mycket smartare att införa nolltaxa. Då skulle arbetsmiljön för personalen i kollektivtrafiken förbättras om de fick fokusera på att göra det de är bäst på – köra buss och ge service till dess resenärer. Polisen är rädda för droghandeln i Rinkeby och gör sånt här istället för att stoppa den. Men polisen tänker inte på att folk inte har råd med böter, vilket leder till att de kanske säljer droger på grund av det?