S vill ha lägre skattehöjning i regionen än Alliansen

Bland annat är det kostnaderna för inhyrd personal som har minskat.

– Blekinge är det landsting där kostnaderna för hyrpersonal sjönk mest i hela landet under andra kvartalet 2018, säger hon.

Kostnadsökningarna för läkemedel har också avtagit.

Socialdemokraterna har dessutom valt att ha en mindre budgetreserv än Alliansen.

Statsbidrag oklart

När Alliansen presenterade sin budget i måndags motiverade man höjningen med att att regionen skulle kunna få ett underskott på 120 miljoner kronor annars.

Det osäkra regeringsläget gör dessutom att risken är stor att det läggs en budget utan statsbidrag, menade man.

– Vi tillämpar försiktighetsprincipen. Men jag förväntar mig att det finns ökade statsbidrag till landstingen. Det lovades av alla partier i valrörelsen, säger Christina Mattisson.

Med en höjning på 60 öre skulle den nya skattesatsen bli 12 kronor och 24 öre. För en person som tjänar 26 000 kronor i månaden innebär det drygt 150 kronor extra i landstingsskatt.

SD vågmästare

Nästa år vill Socialdemokraterna bland annat lägga 30 miljoner kronor på en fortsatt omställning till mer nära vård.

Man föreslår även fortsatta satsningar inom cancervården, med fler kontaktsjuksköterskor och ett arbete för snabbare vårdförlopp för cancerdiagnoser.

När landstingsstyrelsen ska besluta om budgeten i nästa vecka blir Sverigedemokraterna vågmästare, och kan fälla Alliansen genom att rösta på Socialdemokraternas förslag.

– Vi ville ha en annan lösning. Men vi kan inte låta bli att lägga en budget bara för att de röstar på den, säger Christina Mattisson.