Regionen förlänger avtal med SOS Alarm

I ett pressmeddelande från regionen berättas att: ”Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har beslutat att förlänga avtalet med SOS Alarm Sverige AB som längst till 31 mars 2019 under tiden som Västra Götalandsregionen fortsätter bygga upp prioriteringsfunktionen i egen regi.

Västra Götalandsregionen har tidigare beslutat att ta över prioriteringen av larmsamtal till 112 och att SOS Alarm behåller ansvaret för dirigeringen av ambulanser.

Under det senaste halvåret har Närhälsan inom VGR arbetat med att bygga upp prioriteringsfunktionen men rekryteringen av sjuksköterskor och annan sjukvårdsutbildad personal har inte kunnat ske i den utsträckning som behövs för att kunna ta över funktionen i egen regi. Det finns därför ett behov av att förlänga uppbyggnadstiden och avtalet med SOS Alarm. I uppdraget ingår förutom prioriteringsfunktionen bland annat koordinering av ambulanshelikoptern och dirigering av liggande sjuktransporter.

Kostnaderna för prioriteringsfunktionen i egen regi blir cirka 40 miljoner kronor dyrare än beräknat men hälso- och sjukvårdsstyrelsen bedömer att kvaliteten och patientsäkerheten är överordnad.”