Många Lidingöungdomar knarkade på höstlovet

Nyheter

Unga på Lidingö använder mer narkotika än snittungdomar. Det bekräftades på höstlovet.

Unga på Lidingö använder mer narkotika än snittungdomar. Det bekräftades på höstlovet. Foto: Bildmontage

Publicerad 9 november 2018, kl. 07:26

Under tre dagar på höstlovet tog polisen åtta ungdomar på Lidingö för olika narkotikarelaterade händelser.
– V i har rapporterat och tagit urinprov på ganska många, säger Fredrik Wallén, kommunpolis.

Polisen gjorde en särskild insats mot narkotika bland unga på Lidingö under höstlovet.

Under de tre dagar som insatsen gjordes togs åtta unga mellan 13 och 19 år för olika narkotikarelaterade händelser.

Bland annat rapporterades en 19-åring för misstänkt langning och brott mot knivlagen. En 15-åring rapporterades för olovlig körning och drograttfylla.

– Vi har rapporterat och tagit urinprov på ganska många unga under höstlovet på Lidingö. Det illustrerar sannolikt den problematik med jämförelsevis mycket droger vi vet finns bland unga på Lidingö, säger Fredrik Wallén, kommunpolis.

Han tycker att Stockholmsenkäten som presenterades tidigare i höstas och som visar att Lidingös unga knarkar mer än snittet speglar den verklighet poliser ser på ön.

Enkät bekräftar: Lidingös unga knarkar mer

– Min bild är att stockholmsenkäten ger en i huvudsak mycket rättsvisande bild av drogproblemtiken bland unga på Lidingö. Nu har vi från polisen genomfört en särskilt ”höstlovsinsats” och den talar ju sitt tydliga språk, säger han.

Mitt i har tidigare skrivit om narkotikabruket bland unga på ön. Och hur staden och polisen jobbar med problemet.

Lidingös unga knarkar mer än snittet

Fredrik Wallén påpekar dock att en ökning av antalet polisingripanden mot narkotika inte visar att fler knarkar, utan snarare är ett tecken på att polisen gör mer.

– Narkotikabrott är ju ett så kallat ”upptäcksbrott”, det vill säga det blir generellt bara rapporterat om polisen på något sätt upptäcker och ingriper mot det. Men, ska man på lång sikt arbeta för att minska narkotikan i samhället, så tror jag att ett ambitiöst arbete mot narkotika i ungdomsmiljöer på kort sikt både ger oss och samhället i övrigt en säker bild av problemets omfattning, säger han.

Ingen kan snacka bort rapport om narkotika

Det i sin tur visar hur samhället, socialtjänst och föräldrar kan jobba, både med grupper och enskilda.

– Det ger tydliga signaler till socialtjänst och föräldrar om att den enskilde rapporterade unge behöver hjälp med ett begynnande missbruk, en polisanmälan med ett urinprov som visar att den rapporterade unge varit narkotikapåverkad kan ingen ”snacka bort…”, säger han.

Från polisens ingripanden under höstlovet

13-åring tas omhand sedan han uppträtt ordningsstörande, blir hemkörd till föräldrar. Polis antar att han inte är drogpåverkad men han har på sig rizzlapapper, cigarettpapper som används för att rulla jointar.

15-åring i mopedbil blir stoppad. Det visar sig att han är påverkad av droger. Misstänks nu för både drograttfylla och olovlig körning.

19-årig rapporteras för misstänkt langning av narkotika samt brott mot knivlagen.

17-årig rapporteras för innehav av narkotika.

17-årig rapporteras för misstänkt narkotikabrott. Polisen gör husrannsakan och hittar mer narkotika. Polis sökte också med hund i ett skogsparti nära 17-åringens hem efter en narkotikagömma.

17-årig kille rapporteras för narkotikainnehav.

18-årig rapporteras för ringa narkotikabrott (bruk). Polisen gör husrannsakan och hittar en mindre mängd misstänkt narkotika.

En 17-årig  rapporterades för ringa narkotikabrott (bruk).