Lägre skattehöjning med S

Socialdemokraternas skuggbudget för nya Region Blekinge går att regera på redan dag ett. Det är ett genomarbetat dokument som oppositionsledaren Christina Mattisson presenterade på fredagen. S föreslår en skattehöjning på 40 öre som faktiskt är lägre än den borgerliga Alliansens förslag till skattehöjning.

Den senare ligger på 60 öre. Att det blev ett maktskifte i landstinget/regionen var historiskt. Det är också historiskt att en moderatledd koalition föreslår ett högre skattetryck än Socialdemokraterna.

De båda flygelpartierna Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet förväntas lägga sina budgetar senast på måndag när landstingsstyrelsen samlas. Det nya borgerliga minoritetsstyret under Alexander Wendts, M, ledning kan inte vara säker på att hans budget vinner i nya regionfullmäktige om drygt två veckor.

Sverigedemokraternas gruppledare Björn T Nurhadi säger till Sydöstran på fredagen att han inte hunnit läsa s-budgeten. Han kan i en slutvotering släppa fram s-budgeten. Det nya parlamentariska läget i nya regionen gör budgetarbetet osäkert. Osäkerhet beror också på att Sverige saknar en regering med beslutskraft. Den sittande regeringen är en övergångsregering.

Ingen vet därmed hur det blir med statsbidragen till vården nästa år. Regionpolitikerna får utgå från att statsbidragen höjs. Alla partier ville satsa på vården i valrörelsen.

Efter valet och maktskiftet har politikerna och förvaltningarna varit utsatta för en extra hård tidspress för att hinna med budgetarbetet. S-budgeten bygger på klassisk gasa- och bromsa politik. Det är ingen palatsrevolution som väntar med den röda budgeten. Revolutioner står det värdekonservativa partiet KD för i landstingspolitiken.

På nyhetsplats berättar Sydöstran om en del av de satsningar som görs i skuggbudgeten. Det finns en tabell med alla de satsningar som S för fram under åren 2019 till och med 2021. Det finns också en rejäl reserv på 50 miljoner. De borgerliga sätter av betydligt mer pengar i sin reserv. Det blir mer vård för pengarna med skuggbudgeten.

S-politiken bygger på att fortsätta det inledda arbetet med att ställa om vården till en mer nära vård för blekingarna. Den stora striden i valrörelsen gällde kravet på en dygnetruntöppen akut i Karlshamn. Borgarna har lovat en ”närakut” som är något annat än en dygnetruntakut.

Skuggbudgeten lyfter fram satsningar på så kallad avancerad sjukvård i hemmet som en bärande del av omställningen. Politikerna vill att människor i första hand ska söka sig till primärvården. S siktar på ett överskott på runt 30 miljoner 2019. Efter flera år sjunker nu kostnaderna för köpt vård (hyrläkare m.fl.) och läkemedel. Tidningen Dagens Medicin har i sitt senaste nummer uppmärksammat det positiva trendbrottet i Blekinge.

Flera år av gasa-bromsapolitik i budgetarna börjar nu ge utdelning. Det går inte att bara bromsa för att få balans i finanserna. Prognoser visar att det blir balans år 2018. Nu är det upp till det nya borgerliga minoritetsstyret att visa vad den går för.

Blekingarna ska veta att det finns en socialdemokratisk opposition som vet vad den vill. Om de borgerliga vill slippa beroende av SD är det dags för de borgerliga att prata med Christina Mattisson, S.