Gryningspyromanens fall tas inte upp på nytt

I oktober ansåg Svea hovrätt att Ulf Borgström var skyldig till försök till mordbrand efter att han anlagt en brand vid ett socialkontor i Köping förra året, han dömdes samtidigt för grovt barnpornografi brott och hot mot tjänsteman. Hovrätten sänkte dock straffet med fem månader till fängelse i två år och tre månader.

Ulf Borgström dömdes 2011 till åtta års fängelse för en grov mordbrand i Ystad. Efter att han avtjänat sitt fängelsestraff har han vistats i trakterna kring Köping. Han har kallats Gryningspyromanen efter att han misstänkts för att ha anlagt över hundra bränder – men han har friats i de allra flesta fallen. 

Hotade tjänsteman – tände eld på socialen

Den femte december 2017 ska han ha anlagt en brand på ett socialkontor i Köping. Tjänstemannen som han hotade arbetade på socialkontoret och Borgström ansåg att hans ärende skötts på fel sätt. Ulf Borgström krossade en ruta och lät sedan brännbar olja rinna in i kontoret längs en bit wellpapp.

Branden tog aldrig helt fyr utan självslocknade med begränsade skador som följd. Men experter anser att det funnits överhängande risk för att både byggnaden och människor kunde kommit till skada. Tolv dagar senare greps Ulf Borgström utanför en Ica-butik.

LÄS MER: Gryningspyromanen överklagar – skyller DNA på okänd person

Skyllde på okänd person

Bevisen mot Ulf Borgström bygger bland annat på DNA som påträffats på en fönsterruta till kontoret. I sin överklagan som lämnades in till domstolen i november erkänner Borgström att det är hans DNA på fönstret, men påstår att det hamnat där genom så kallad sekundär avsättning, att en person får på sig en annan persons DNA och sedan avsätter det vidare någon annanstans.

Men Högsta domstolen nekar prövningstillstånd och fastställer hovrättens dom. I sitt beslut skriver rätten:

”Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.”

LÄS MER: Gryningspyromanens hot: ”Ska brinna igen”