Efter kritiken: Flytt av Reactor utreds på nytt

Nyheter

Ungdomshuset Reactor i Kista. Foto: Anna Z Ek

Oviss framtid för ungdomshuset Reactor. Foto: Anna Z Ek

Publicerad 9 november 2018, kl. 14:21

Beslutet att flytta ungdomshuset Reactor fick hård kritik.
Nu kommer Reactors flytt att utredas på nytt.
– Vi vill ha en second opinion av Reactors nuvarande fastighet och kommer att titta på den igen, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Mitt i har tidigare berättat om beslutet att flytta ungdomshuset Reactor i Husby in till centrum.

Beslutet väckte starka protester från ideella föreningar och bland ungdomar och föräldrar.

Reactor flyttar till centrum: ”Fått hård kritik”

Även lokala politiker upprördes av beslutet.

Nu kommer Reactors flytt att utredas på nytt.

Varför gör ni det här? 

– Vi vill ha en second opinion av Reactors nuvarande fastighet och kommer att titta på den igen. Vi måste vara säkra på statusen på fastigheten, säger Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Översynen av fastigheten beräknas, enligt henne, att ta ett par veckor.

Insändare: ”Riv upp beslut om Reactor”

En annan kritik mot flytten har varit att beslutet inte skulle ha varit förankrat hos personalen som arbetar i ungdomsverksamheten.

– Personalen har varit informerad om den planerade flytten sedan i mars, säger Ulla Thorslund.